Language of document :

3. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-91/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete alusel, mis võeti vastu 3. märtsil 2011.

Hageja nõuded

tühistada otsus arvutada enne hageja teenistusse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa Euroopa Liidu pensioniskeemis personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete alusel, mis võeti vastu 3. märtsil 2011;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.