Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. ledna 2021 Topcart GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 18. listopadu 2020 ve věci T-377/19, Topcart GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-48/21 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Topcart GmbH (zástupce: M. Hoffmann, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Carl International

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 12. května 2021 neuznal kasační opravný prostředek za přijatelný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________