Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 10. januarja 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(Zadeva C-18/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eva Glawischnig-Piesczek

Tožena stranka: Facebook Ireland Limited

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali člen 15(1) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)1 , v primeru ponudnika storitev spletnega gostovanja (host provider), ki ni nemudoma odstranil nezakonitih podatkov, na splošno nasprotuje obveznostim, navedenim v nadaljevanju, in sicer da bi moral poleg teh nezakonitih podatkov v smislu člena 14(1)(a) te direktive odstraniti tudi druge dobesedno enake podatke:

a.a. po vsem svetu?

a.b. v konkretni državi članici?

a.c. konkretnega prejemnika storitve po vsem svetu?

a.d. konkretnega prejemnika storitve v konkretni državi članici?

2.    Če je odgovor na vprašanje 1 nikalen: ali to v vsakem od primerov velja tudi za soznačne podatke?

3.    Ali to velja tudi za soznačne podatke od trenutka, ko je bil upravljavec seznanjen s to okoliščino?

____________

1 UL 2000, L 178, str. 1.