Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juli 2013 – Mark Alemo-Herron m.fl. mod Parkwood Leisure Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom – Det Forenede Kongerige)

(Sag C-426/11) 1

(Overførsel af virksomheder – direktiv 2001/23/EF – varetagelse af arbejdstagernes rettigheder – kollektiv overenskomst, der gælder for overdrageren og arbejdstageren på tidspunktet for overførslen)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington og Laura Steward

Sagsøgt: Parkwood Leisure Ltd

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 3 i Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82, s. 16) i lyset af Domstolens dom af 12. marts 2001 i sag C-499/04, Werhof – omfanget af erhververens forpligtelser med hensyn til opretholdelse af lønvilkår i henhold til en kollektiv overenskomst, som overdrageren og den ansatte var omfattet af på tidspunktet for overførslen

Konklusion

Artikel 3 i Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat i tilfælde af en overførsel af virksomhed fastsætter, at dynamiske bestemmelser, der henviser til kollektive overenskomster, som er forhandlet og vedtaget efter tidspunktet for overførslen, kan håndhæves over for erhververen, når denne ikke har mulighed for at deltage i forhandlingerne af sådanne kollektive overenskomster, der indgås efter overførslen.

____________

1 EUT C 311 af 22.10.2011.