Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.7.2013 (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Mark Alemo-Herron ym. v. Parkwood Leisure Ltd

(C-426/11)1

(Liikkeen luovutus – Direktiivi 2001/23/EY – Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen – Luovuttajaan ja työntekijään luovutushetkellä sovellettava työehtosopimus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Vastaaja: Parkwood Leisure Ltd

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Supreme Court of the United Kingdom – Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12.3.2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY (EYVL L 82, s. 16) 3 artiklan tulkinta yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-499/04, Werhof, 12.3.2001 antaman tuomion valossa – Luovutuksensaajan velvollisuuksien laajuus, kun on kyse sellaisten palkkaehtojen pysyttämisestä, jotka perustuvat työehtosopimukseen, jota sovellettiin luovuttajaan ja työntekijään luovutushetkellä

Tuomiolauselma

Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12.3.2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY 3 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltio säätää liikkeen luovutustilanteiden varalta siitä, että lausekkeisiin, joissa on dynaaminen viittaus luovutushetken jälkeen neuvoteltuihin ja tehtyihin työehtosopimuksiin, voidaan vedota luovutuksensaajaa vastaan silloin, kun tällä ei ole mahdollisuutta osallistua tämänkaltaisten, luovutuksen jälkeen tehtyjen työehtosopimusten neuvotteluprosessiin.

____________

1 EUVL C 311. 22.10.2011.