Language of document :

Predlog za dovolitev rubeža, vložen 11. novembra 2020 – Silvana Moro in drugi/Evropska komisija

(Zadeva C-593/20 SA)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Predlagatelji: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (zastopnik: S. Colledan, avvocato)

Nasprotna stranka: Evropska komisija

Predlog

Predlagatelji Sodišču Evropske unije v smislu in za namene člena 1 Protokola 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije (Uradni list Evropske unije z dne 7. 6. 2016, C 202/266, str. 268) predlagajo, naj se do popolnega plačila njihovih terjatev dovoli rubež na sredstvih, ki jih je Evropska komisija zagotovila in/ali jih zagotavlja Republiki Srbiji.

____________