Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 13 noiembrie 2020 – UAB „Baltic Master”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-599/20)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Baltic Master”

Pârât: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Întrebările preliminare

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/921 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar și articolul 143 alineatul (1) literele (b), (e) sau (f) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/932 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar trebuie interpretate în sensul că vânzătorul și cumpărătorul sunt considerați persoane legate în cazurile în care, precum în speță, în lipsa unor documente (date oficiale) care să dovedească calitatea lor de asociați sau existența unui control, rezultă din împrejurările în care sunt încheiate tranzacțiile și care se coroborează cu probe obiective, că ele nu sunt caracteristice executării de activități economice în condiții normale, ci mai degrabă cazurilor în care (1) există relații comerciale deosebit de strânse bazate pe un nivel înalt de încredere reciprocă între părțile la tranzacție, sau (2) una din părțile la tranzacție o controlează pe cealaltă sau ambele părți la tranzacție sunt controlate de un terț?

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 trebuie interpretat în sensul că interzice stabilirea valorii în vamă pe baza informațiilor conținute într-o bază de date națională cu privire la o singură valoare în vamă a mărfurilor care au aceeași origine și care, deși nu sunt similare în sensul articolului 142 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, se încadrează în aceeași poziție tarifară TARIC?

____________

1     JO 1992, L 302 p.1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58.

2     JO 1993, L 253, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 7, p. 3.