Language of document :

2020 m. lapkričio 13 d. Satversmes tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Pilsētas zemes dienests / Latvijas Republikas Saeima

(Byla C-598/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Satversmes tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: AS Pilsētas zemes dienests

Ginčijamą teisės aktą priėmusi institucija: Latvijas Republikas Saeima

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 135 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytas nekilnojamojo turto nuomos sandorių neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas žemės nuomai privalomos nuomos atveju?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, kitaip tariant, jeigu žemės nuoma privalomos nuomos atveju neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu, nors visais kitais atvejais žemės nuoma apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu, ar toks neapmokestinimas neprieštarauja vienam iš 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos principų, t. y. pridėtinės vertės mokesčio neutralumo principui?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.