Language of document :

Odvolanie podané 10. novembra 2020: Anne-Marie Klose proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. septembra 2020 vo veci T-81/20, Anne-Marie Klose/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-600/20 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Anne-Marie Klose (v zastúpení: I. Seher, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 11. februára 2021 Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.

____________