Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 31 decembrie 2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o./Generální ředitelství cel

(Cauza C-711/20)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Pârâtă: Generální ředitelství cel

Întrebările preliminare

Produsele supuse accizelor circulă în regim de suspendare a accizelor în sensul articolului 4 litera (c) din Directiva 92/12/CEE a Consiliului1 în situația în care biroul vamal dintr-un stat membru a autorizat circulația produselor în regim de suspendare a accizelor de la un antrepozit fiscal către un comerciant înregistrat, cu sediul într-un alt stat membru, deși nu au fost îndeplinite în mod obiectiv condițiile privind circulația produselor în regim de suspendare a accizelor, întrucât ulterior, în cursul procedurii, s-a stabilit că respectivul comerciant înregistrat nu avea cunoștință despre circulația produselor, ca urmare a unei fraude săvârșite de terți?

Furnizarea garanției pentru plata accizelor în sensul articolului 15 alineatul (3) din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, eliberată într-un alt scop decât circulația produselor în regim de suspendare a accizelor între un antrepozit fiscal și un comerciant înregistrat cu sediul într-un alt stat membru, se opune inițierii corecte a transportului în regim de suspendare a accizelor dacă furnizarea garanției menționate a fost indicată în documentele de însoțire a transportului produselor respective în regim de suspendare a accizelor către comerciantul înregistrat și a fost confirmată de autoritatea vamală dintr-un stat membru?

____________

1 Directiva 92/12/CEE a Consiliului privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse (JO 1992, L 76, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 129).