Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Bratislava I (Slovacia) la 29 decembrie 2020 – Procedură penală privind pe AM

(Cauza C-710/20)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Okresný súd Bratislava I

Părțile din procedura principală

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Întrebările preliminare

O dispoziție a unei legi naționale care anulează în mod direct, fără pronunțarea unei hotărâri de către o instanță națională, hotărârea unei instanțe naționale de întrerupere a procesului penal, care are, în temeiul dreptului național, natura unei hotărâri definitive care implică achitarea și pe baza căreia procedura penală a fost definitiv întreruptă în urma amnistiei acordate în conformitate cu o lege națională, este conformă cu dreptul la o instanță imparțială, garantat de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, garantat de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de articolul 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene? În cazul unui răspuns negativ la această întrebare: instanța națională este ținută de o astfel de dispoziție din legea națională?

O dispoziție a unei legi naționale care limitează controlul exercitat de Curtea Constituțională în ceea ce privește rezoluția Národná rada Slovenskej republiky (Parlamentul Republicii Slovace) de revocare a unei amnistii sau a unei grațieri individuale, adoptată în conformitate cu articolul 86 litera i) din Constituția Republicii Slovace la simpla apreciere a conformității acesteia cu Constituția Republicii Slovace, fără a ține seama de actele obligatorii adoptate de Uniunea Europeană, în special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și Tratatul privind Uniunea Europeană, este conformă cu principiul loialității în sensul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, al articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și al articolului 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu dreptul la o instanță imparțială, garantat de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, garantat de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? În cazul unui răspuns negativ la această întrebare: instanța națională este ținută de o astfel de decizie a Curții Constituționale naționale?

____________