Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 29. decembra 2020 – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-706/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Amoena Ltd

Tožena stranka: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se izrazi „them“, „they“ in „their“ v točki 53 [angleške različice] sodbe1 nanašajo na modrčke ali prsne proteze?

Ali se v drugem stavku iz točke 53 sodbe v zadevi Amoena z zahtevo, da morajo modrčki (tj. potencialni pribor) prsnim protezam omogočati, da imajo drugačno funkcijo od tiste, za katero so „they“ (domnevno prsne proteze) namenjene, predlaga drugačno merilo od tistega, ki je opredeljen v točki 51 te sodbe in ki izhaja iz pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 8473, ali pa je ta stavek namenjen zgolj uporabi merila, opredeljenega v točki 51, ki zahteva, da modrčki zagotavljajo opravljanje opravila v povezavi z glavno funkcijo prsne proteze?

____________

1 Sodba z dne 19. decembra 2019, Amoena, C-677/18, (ECLI:EU:C:2019:1142)