Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 5 februari 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln - Tyskland) – Germanwings GmbH mot KV

(Mål C-8/21)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 88, 15.3.2021