Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. travnja 2021. uputio Sofiyski gradski sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv HV

(predmet C-266/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofiyski gradski sad

Optuženik u prvostupanjskom postupku

HV

Prethodna pitanja

Jesu li sudske odluke u kaznenim postupcima kojima se u slučaju kaznenih djela povrede propisa o cestovnom prometu i nanošenja srednje teških tjelesnih ozljeda prouzročenih iz nehaja počinitelju izriče upravna sankcija privremenog oduzimanja prava na upravljanje vozilom na određeno vrijeme obuhvaćene područjem primjene članka 2. točke 4. i članka 4. stavka 1. točke (d) Okvirne odluke Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija?

Jesu li odredbe članka 11. stavka 2. i članka 11. stavka 4. prvog do trećeg podstavka Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama osnova na temelju koje država članica u kojoj uobičajeno boravi imatelj vozačke dozvole koju je izdala ta država članica može odbiti priznavanje i izvršenje upravne sankcije u obliku privremenog oduzimanja prava na upravljanje vozilom, izrečene u drugoj državi članici zbog kaznenog djela povrede propisa o cestovnom prometu i nanošenja srednje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja drugoj osobi, odnosno zbog djela počinjenog u vrijeme kad je počinitelj, nakon zamjene vozačke dozvole koju mu je prvotno izdala država članica u kojoj je izrečena presuda, posjedovao vozačku dozvolu države svojeg boravišta?

____________