Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2021. uputio Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – Uniqa Asigurări SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(predmet C-267/21)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Uniqa Asigurări SA

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prethodna pitanja

Mogu li prilikom tumačenja odredbi članka 59. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , usluge upravljanja štetama i likvidacije šteta koje, u ime i za račun osiguravajućeg društva, pružaju društva koja obavljaju funkciju predstavnika osiguranja za određeno osiguravajuće društvo, biti obuhvaćene kategorijom usluga konzultanata, inženjera, konzultantskih biroa, odvjetnika, računovođa i ostalih sličnih usluga kao i obrade podataka i pružanja informacija?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. l.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9.. svezak 1., str. 120.)