Language of document :

2021 m. balandžio 23 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Uniqa Asigurări SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Byla C-267/21)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Uniqa Asigurări SA

Atsakovės: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudicinis klausimas

Ar, aiškinant 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 59 straipsnį, žalos tvarkymo ir sureguliavimo paslaugas, kurias draudimo bendrovei jos vardu ir sąskaita teikia atitinkamos bendrovės, galima priskirti prie konsultantų, inžinierių, konsultacinių firmų, teisininkų, apskaitininkų paslaugų ir kitų panašių paslaugų, taip pat duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo paslaugų kategorijos?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. l).