Language of document :

A tribunal de travail de Liège (Belgium) által 2020. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VT kontra Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(C-641/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de travail de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: VT

Alperes: Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy a 2011/95 irányelv1 11. cikke alapján visszavonja egy menekülttől a menekült jogállást, és ezt követően visszavonja a tartózkodási jogát és kiutasítja az ország területéről, a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115 irányelv2 7. és 13. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben úgy kell-e értelmezni, hogy a tartózkodási jogot megszüntető és kiutasítást elrendelő határozattal szemben benyújtott bírósági jogorvoslat vizsgálatának időtartama alatt az érintett megtartja az ideiglenes tartózkodási jogát, valamint a szociális jogait?

____________

1     A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.)

2     HL 2008. L 328., 98. o.