Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Westminster Magistrates’ Court (Spojené království) dne 1. prosince 2020 – Okresní státní zastupitelství ve Svištově v. PI

(Věc C-648/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Westminster Magistrates’ Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Okresní státní zastupitelství ve Svištově

Odpůrce: PI

Předběžná otázka

Za situace, kdy je požadováno předání za účelem trestního stíhání vyžádané osoby a rozhodnutí o vydání podkladového vnitrostátního zatýkacího rozkazu (dále jen „VZR“) a rozhodnutí o vydání evropského zatýkacího rozkazu (dále jen „EZR“) jsou přijata státním zástupcem, přičemž soud se před předáním v dané věci nikterak neangažuje, je vyžádané osobě poskytnuta dvoufázová ochrana, na níž Soudní dvůr poukázal v rozsudku ve věci Bob-Dogi (C-241/15)1 , pokud:

VZR vede pouze k tomu, že dotyčná osoba je zadržena na dobu nejvýše 72 hodin za účelem jejího předvedení před soud, a

po předání je pouze na soudu, zda dotyčnou osobu s ohledem na všechny okolnosti daného případu propustí na svobodu, nebo její zadržení prodlouží?

____________

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. 6. 2016 (ECLI:EU:C:2016:385)