Language of document :

2020 m. lapkričio 27 d. Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caruter s.r.l. / S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Byla C-642/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Caruter s.r.l.

Kitos apeliacinio proceso šalys: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/241 63 straipsnį, kuriame įtvirtintas rėmimosi kitų subjektų pajėgumu institutas, siejamą su įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principais, įtvirtintais Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49 ir 56 straipsniuose, draudžiama taikyti Italijos nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias „atrankos kriterijus ir pasiūlymų trūkumų šalinimą“, numatytas 2016 m. balandžio 18 d. Įstatyminio dekreto Nr. 50 dėl Viešųjų pirkimų kodekso 83 straipsnio 8 dalies priešpaskutiniame sakinyje, pagal kurias, remdamasis kitų subjektų pajėgumu (institutas numatytas 2016 m. balandžio 18 d. Įstatyminio dekreto Nr. 50 dėl Viešųjų pirkimų kodekso 89 straipsnyje), įgaliotinis visais atvejais turi atitikti reikalavimus ir teikti didžiąją dalį paslaugų?

____________

1     2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, tekstas svarbus EEE (OL L 94, 2014, p. 65).