Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 2. decembra 2020 – HW, ZF, MZ/Allianz Elementar Versicherungs AG

(Zadeva C-652/20)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: HW, ZF, MZ

Tožena stranka: Allianz Elementar Versicherungs AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 11(1)(b) Uredbe (EU) št. 1215/20121 razlagati tako, da se nanašajo le na mednarodno pristojnost držav članic [Evropske unije] ali tudi kot določitev nacionalne (krajevne) pristojnosti sodišča v kraju stalnega prebivališča upravičenca?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).