Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Asian T-65/97 poistaminen rekisteristä1

(Oikeudenkäyntikieli: hollanti)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan 16.6.2005 antamalla määräyksellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä on poistettu asia T-65/97, H. P. Neelen vastaan Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio.

____________

1 - EYVL C 142, 10.5.1997.