Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Avskrivning av mål T-65/97(1)

(Rättegångsspråk: nederländska )

Genom beslut av den 16 juni 2005 har ordföranden på femte avdelningen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av mål T-65/97, Th.H.P Neelen mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission.

____________

1 - EGT C 142, 10.5.1997.