Language of document :

Komunikat w Dz.U.

 

Wykreślenie sprawy T-67/971

(Język postępowania: niderlandzki)

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2005 r. prezes piątej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-67/97, J.P.M. Wolfs przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich.

____________

1 - Dz.U. C 142 z 10.5.1997