Language of document :

2009 m. liepos 23 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Wilman ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją

(Sujungtos bylos T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 ir T-144/97)1

Proceso kalba: olandų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 43, 1994 2 12.