Language of document :

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 juli 2009 - Wilman e.a. / Raad en Commissie

(Gevoegde zaken T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 en T-144/97)1

Procestaal: Nederlands

De president van de Achtste kamer heeft de doorhaling van de gevoegde zaken gelast.

____________

1 - PB C 43 van 12.2.1994.