Language of document :

Kanne 27.5.2011 - ZZ v. FRONTEX

(Asia F-61/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kumottiin aikaisempi päätös uusia kantajan palvelussuhdetta koskeva sopimus, sekä ajanjaksoa elokuu 2006-joulukuu 2009 koskevien arviointikertomusten erinäisten osien kumoaminen

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

kumoaa 24.1.2011 tehdyn päätöksen, joka vahvistettiin 25.1.2011 lähetetyssä sähköpostiviestissä, 28.3.2011 tehdyssä päätöksessä ja 4.5.2011 päivätyssä FRONTEX:in pääjohtajan kirjeessä

kumoaa vuoden 2009 arvioinnin siltä osin kuin se sisältää arvioinnin vahvistajan 30.10.2009 tekemän eriävän huomautuksen

kumoaa 21.6.2010 päivätyn vuosittaisen arviointikertomuksen lomakkeen A siltä osin kuin se sisältää arvioinnin vahvistajan 30.10.2009 tekemän eriävän huomautuksen

velvoittaa FRONTEX:in korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________