Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 27. maijā - ZZ/FRONTEX

(lieta F-61/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - S. A. Pappas, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par iepriekšējā lēmuma par prasītāja darba līguma atjaunošanu atcelšanu un atcelt atsevišķas daļas novērtējuma ziņojumos par laika posmu no 2006. gada augusta līdz 2009. gada decembrim

Prasītāja prasījumi

Prasītājs uzskata, ka Eiropas Savienības Civildienesta tiesai būtu:

jāatceļ FRONTEX izpilddirektora 2011. gada 24. janvāra lēmums, kas ir apstiprināts ar 2011. gada 25. janvāra e-pasta vēstuli, ar 2011. gada 28. marta lēmumu un 2011. gada 4. maija vēstuli;

jāatceļ 2009. gada novērtējums tiktāl, ciktāl tajā ir ietverts 2009. gada 30. oktobrī sniegtais apstiprinātāja atšķirīgais komentārs;

jāatceļ 2010. gada FRONTEX Ikgadējā novērtējuma ziņojuma A forma, kas datēta ar 2010. gada 21. jūniju, tiktāl, ciktāl tajā ir ietverts 2010. gada 20. jūnijā sniegtais apstiprinātāja atšķirīgais komentārs;

jāpiespriež FRONTEX atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________