Language of document :

Beroep ingesteld op 27 mei 2011 - ZZ / FRONTEX

(Zaak F-61/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (FRONTEX)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot intrekking van een eerder besluit om verzoekers arbeidsovereenkomst te verlengen en van sommige onderdelen van zijn beoordelingsrapporten over de periode van augustus 2006 tot en met december 2009

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 24 januari 2011, zoals bevestigd bij de e-mail van 25 januari 2011, bij het besluit van 28 maart 2011 en bij brief van 4 mei 2011 van de uitvoerend directeur van FRONTEX;

nietigverklaring van de beoordeling over 2009, voor zover daarin de afwijkende opmerkingen van de tweede beoordelaar van 30 oktober 2009 zijn opgenomen;

nietigverklaring van formulier A van het jaarlijkse beoordelingsrapport van FRONTEX over 2010, voor zover daarin de afwijkende opmerkingen van de tweede beoordelaar van 20 juni 2010 zijn opgenomen;

verwijzing van FRONTEX in de kosten.

____________