Language of document :

Kanne 23.5.2011 - ZZ ym. v. EIP

(Asia F-58/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat B.Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EIP:n sellaiset päätökset, joilla on korotettu kantajien eläkemaksuja, on kumottava ja kantajille aiheutunut henkinen kärsimys on korvattava.

Vaatimukset

Euroopan investointipankin päätökset, mukaan lukien kantajien palkkatodistukset vuoden 2001 helmikuulta, joilla korotetaan kantajien eläkemaksuja korottamalla yhtäältä kyseisen maksun laskentaperustetta (bruttopalkka) ja toisaalta laskennassa sovellettavaa kerrointa, joka ilmaistaan prosentteina bruttopalkasta, on kumottava

Euroopan investointipankki on velvoitettava suorittamaan yhden euron symbolinen korvaus korvauksena kantajille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________