Language of document :

Rikors ippreżentat fit-23 ta' Mejju 2011 - ZZ et vs BEI

(Kawża F-58/11)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: ZZ et (rappreżentanti: B. Cortese, C. Cortese u F Spitaleri, avukati)

Konvenut: Bank Ewropew tal-Investiment

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Annullament tad-deċiżjonijiet tal-BEI li jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet tar-rikorrenti għas-sistema tal-pensjonijiet kif ukoll il-kumpens għad-dannu morali mġarrab mir-rikorrenti.

Talbiet tar-rikorrenti

Jannulla d-deċiżjonijiet tal-Bank Ewropew tal-Investiment li jirriżultaw mill-karta tas-salarju ta' Frar 2011 tar-rikorrenti, li jżidu l-kontribuzzjoni tar-rikorrenti għas-sistema tal-pensjonijiet, permezz taż-żieda fil-bażi tal-kalkolu (remunerazzjoni suġġetta għal tnaqqis) tal-imsemmija kontribuzzjoni, kif ukoll tal-koeffiċjent tal-kalkolu, espress bħala perċentwali tal-imsemmija remunerazzjoni suġġetta għal tnaqqis, min-naħa l-oħra;

jikkundanna lill-Bank sabiex iħallas EUR 1 simbolika, bħala kumpens għad-dannu morali mġarrab mir-rikorrenti;

jikkundanna lill-Bank Ewropew tal-Investiment għall-ispejjeż.

____________