Language of document :

Beroep ingesteld op 23 mei 2011 - ZZ e. a. / EIB

(Zaak F-58/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e. a. (vertegenwoordigers: B. Cortese, C. Cortese en F. Spitaleri, advocaten)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de EIB om verzoekers' bijdragen aan de pensioenregeling te verhogen en vergoeding van de immateriële schade die verzoekers hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van de Europese Investeringsbank volgende uit verzoekers' salarisafrekening over de maand februari 2011, waarbij verzoekers' bijdrage aan de pensioenregeling is verhoogd door middel van de verhoging van de berekeningsgrondslag (de aan inhouding onderworpen bezoldiging) van die bijdrage enerzijds, alsmede van de berekeningscoëfficiënt, uitgedrukt in het percentage van die aan inhouding onderworpen bezoldiging, anderzijds;

veroordeling van de Bank tot betaling van een symbolische vergoeding van 1 EUR voor de immateriële schade die verzoekers hebben geleden;

verwijzing van de Europese Investeringsbank in de kosten.

____________