Language of document :

Tožba, vložena 24. maja 2011 - ZZ proti UUNT

(Zadeva F-59/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: R. Adam in P. Ketter, odvetnika)

Tožena stranka: UUNT

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno drugo podaljšanje prvotne pogodbe o zaposlitvi za začasnega uslužbenca, in, drugič, njene nove pogodbe o zaposlitvi za začasnega uslužbenca ter povračilo škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba predsednika UUNT z dne 29. septembra 2010, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno drugo podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za začasnega uslužbenca, ki je bila sprva sklenjena 16. julija 2005, naj se razglasi za nično;

pogodba o zaposlitvi za začasnega uslužbenca, sklenjena 1. avgusta 2010 za določen čas, naj se razveljavi, saj ta pogodba dejansko pomeni drugo podaljšanje zgoraj navedene prvotne pogodbe;

odločba predsednika UUNT z dne 18. februarja 2011 naj se razglasi za nično;

ugotovi naj se obstoj delovnega razmerja za nedoločen čas;

v nasprotnem primeru naj se razveljavi pravna opredelitev prvotne pogodbe, sklenjene 16. julija 2005, in datum njenega prenehanja po podaljšanju, ki je bil določen na 16. julij 2010, ter preoblikovanje tega delovnega razmerja v delovno razmerje za nedoločen čas ali, v nasprotnem primeru, ugotovitev, da je šlo za zaposlitev za nedoločen čas;

v nasprotnem primeru naj se razveljavi pravna opredelitev pogodbe, sklenjene 1. avgusta 2010, in datum njenega prenehanja, ki je bil določen na 1. avgust 2013, ter preoblikovanje tega delovnega razmerja v delovno razmerje za nedoločen čas ali, v nasprotnem primeru, ugotovitev, da je šlo za zaposlitev za nedoločen čas;

toženi stranki naj se naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi ravnanja UUNT in ki se začasno, brez kakršnega koli priznanja in zlasti s pridržkom do morebitnega povečanja zahtevka v postopku na višji stopnji, določi na 6.113,79 EUR za premoženjsko škodo in 30.000,00 EUR za nepremoženjsko škodo;

podredno in če bi Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je delovno razmerje, kljub oblikovanju zaposlitve za nedoločen čas, prenehalo 16. julija 2010 - za kar pa tu ne gre - naj se naloži povračilo škode zaradi zlorabe odpovedi delovnega razmerja;

še bolj podredno in če bi v malo verjetnem primeru Sodišče za uslužbence ugotovilo, da ni mogoče nobeno preoblikovanje ali ugotovitev, da je šlo za zaposlitev za nedoločen čas - za kar pa tu ne gre - naj se naloži povračilo škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi krivdnega ravnanja UUNT;

tožeči stranki naj se pridrži vse ostale pravice, možnosti, sredstva in postopke, zlasti pa naj se UUNT naloži povračilo škode za utrpljeno škodo;

tožeči stranki naj se pridrži pravica, da po kateri koli pravni poti, zlasti pa z zaslišanjem prič, navede dejstva;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov.

____________