Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 23. októbra 2012 - Possanzini/Frontex

(vec F-61/11)

(Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Konanie týkajúce sa predĺženia zmluvy dočasného zamestnanca - Oznámenie informujúce zamestnanca o negatívnom stanovisku hodnotiteľa v súvislosti s predĺžením - Akt spôsobujúci ujmu - Neexistencia - Návrh na zrušenie nepriaznivých pripomienok k výkonnosti uvedených vo výročných hodnotiacich správach - Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniele Possanzini (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (v zastúpení: S. Vuorensola a H. Caniard, splnomocnení zástupcovia, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Verejná služba - Návrh na zrušenie rozhodnutia o odvolaní rozhodnutia predĺžiť žalobcovi zmluvu dočasného zamestnanca a časti jeho hodnotiacich správ za obdobie od augusta 2006 do decembra 2009

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Possanzini znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 226, 30.7.2011, s. 32.