Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete – Macchia kontra Bizottság

(F-63/11. sz. ügy)1

(„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának mellőzése – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Gondoskodási kötelezettség – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke – Az OLAF főigazgatójának az OLAF ideiglenes személyi állománya felvételére és alkalmazására vonatkozó új politikáról szóló 2005. június 30-i határozata – Az ideiglenes alkalmazotti szerződések maximális tartama – Joggal való visszaélés”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását megtagadó hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)    A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Csaláselleni Hivatal OLAF) megbízott főigazgatójának az L. Macchia ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító 2010. augusztus 12-i határozatát.

2)    A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

____________

1 HL C 226., 2011.7.30., 32. o.