Language of document : ECLI:EU:F:2014:226

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

25. rujna 2014.

Predmet F‑61/11 DEP

Daniele Possanzini

protiv

Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)

„Javna služba – Postupak – Odmjeravanje troškova“

Predmet:      Zahtjev za odmjeravanje troškova čiju je naknadu moguće tražiti koji je na temelju članka 92. Poslovnika podnijela Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: Frontex ili Agencija) nakon rješenja Possanzini/Frontex (F‑61/11 R, EU:F:2011:183) i Possanzini/Frontex (F‑61/11, EU:F:2012:146).

Odluka:      Iznos troškova čiju naknadu Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije može tražiti od D. Possanzinija s naslova predmeta F‑61/11, Possanzini/Frontex, i F‑61/11 R, Possanzini/Frontex, iznosi 8978,28 eura. Svaka stranka snosi vlastite troškove u okviru ovog postupka odmjeravanja troškova.

Sažetak

1.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Nužni troškovi stranaka – Pojam – Nagrada za rad koju je institucija isplatila svojem odvjetniku – Uključenost

(čl. 19. st. 1. Statuta Suda i čl. 7. st. 1. Priloga I. Statutu Suda; čl. 91. t. (b) Poslovnika Službeničkog suda)

2.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Nužni troškovi stranaka – Pojam – Putni troškovi agenta institucije radi sastajanja s odvjetnikom koji mu asistira u mjestu boravišta potonjeg – Uključenost – Pretpostavke

(čl. 91. t. (b) Poslovnika Službeničkog suda)

3.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Elementi koji se moraju uzeti u obzir – Nužni troškovi postupka odmjeravanja – Uključenost

(čl. 91. t. (b) Poslovnika Službeničkog suda)

1.      Iz članka 19. prvog stavka Statuta Suda, primjenjivog na Službenički sud na temelju članka 7. stavka 1. Priloga I. tom statutu, proizlazi da su institucije slobodne zatražiti pomoć odvjetnika. Njegova naknada za rad dakle potpada pod pojam nužnih troškova postupka a da pritom institucija nije dužna dokazati da je takva pomoć bila objektivno opravdana. Prema tome, iako činjenica da su instituciju zastupali agent i dva odvjetnika nema utjecaj na mogućnost povrata troškova, jer to ništa u načelu ne isključuje, ona može utjecati na utvrđivanje iznosa troškova nastalih u postupku koji na kraju mogu biti nadoknađeni.

(t. 28.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: rješenja Kerstens/Komisija, T‑498/09 P, EU:T:2012:147, t. 20. i Marcuccio/Komisija, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, t. 14. i navedena sudska praksa

2.      Putni troškovi odvjetnika radi sastajanja osobno sa svojim klijentom u mjestu njegova boravišta općenito se ne mogu smatrati nužnima za postupak, osim ako stranka koja traži njihov povrat može opravdati nužnost tih sastanaka za glavni postupak i nužnost njihova održavanja u prebivalištu klijenta. Takvo načelo mora se također primijeniti na troškove agenta institucije radi sastajanja s odvjetnicima koji mu asistiraju u postupku pred Službeničkim sudom. U tom pogledu, iako je točno da postojeća sredstva komunikacije omogućuju razgovor između odvjetnika i klijenta, ta sredstva ne mogu u potpunosti zamijeniti osobni sastanak i uvijek je moguće da su sastanci nužni za postupak pred navedenim sudom. Međutim, na stranci koja traži povrat troškova tih sastanaka jest da dokaže da su se odnosili na predmet u glavnom postupku i da su bili nužni.

(t. 46.)

Izvori:

Sud: rješenja ICI/Komisija, C‑286/95 P‑DEP, EU:C:2004:412, t. 28. i Tetra Laval/Komisija, C‑12/03 P‑DEP i C‑13/03 P‑DEP, EU:C:2010:280, t. 66.

Prvostupanjski sud: rješenje Sison/Vijeće, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, t. 52.

3.      Iako formalno nije potrebno zasebno odlučiti o troškovima i nagradama za rad u vezi s postupkom odmjeravanja troškova, ipak je na sudu Unije da prilikom utvrđivanja troškova čiju je naknadu moguće tražiti uzme u obzir sve okolnosti predmeta sve do trenutka donošenja rješenja o odmjeravanju troškova.

(t. 52.)

Izvori:

Službenički sud: rješenja Kerstens/Komisija, F‑12/10 DEP, EU:F:2012:183, t. 49. i 50.; Martinez Erades/EEAS, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, t. 35. i navedena sudska praksa, i Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, t. 45.