Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2014 – De Nicola v. EIP

(Asia F-55/08 RENV)1

(Henkilöstö – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen ratkaisun kumoamisen jälkeen – EIP:n henkilöstö – Arviointi – Valituslautakunnan päätöksen lainvastaisuus – Vahingonkorvausvaatimusta ei ole tarpeen ratkaista)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: G. Nuvoli ja F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä kumota osittain kantajan arviointikertomusta vuodelta 2006 koskeva muutoksenhakukomitean päätös sekä toisaalta todeta, että kantaja on joutunut henkisen ahdistelu kohteeksi, ja velvoittaa vastaaja lopettamaan ahdistelu ja korvaamaan aineeton ja aineellinen vahinko.

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin valituslautakunnan 14.12.2007 tekemä päätös kumotaan.

Vaatimuksista, jotka koskevat siitä, ettei kantajaa ylennetä, 13.7.2007 tehdyn päätöksen kumoamista, vuoden 2006 arviointikertomuksen kumoamista ja henkisen ahdistelun vuoksi väitetysti aiheutuneiden vahinkojen korvaamista, ei ole tarpeen lausua.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan De Nicolalle asioissa F-55/08, T-37/10 P ja F-55/08 RENV aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EYVL C 209, 15.8.2008, s. 73.