Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. november 11-i ítélete – Carlo De Nicola kontra EBB

(F-55/08. RENV. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé való visszautalás – Az EBB személyi állománya – Értékelés – A fellebbviteli bizottság határozatának jogellenessége – A kártérítési keresetről való határozathozatal okafogyottsága)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: G. Nuvoli és F. Martin meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a fellebbviteli bizottság által hozott, a felperes 2006. évi értékelésére vonatkozó határozat részleges megsemmisítése, másrészt annak megállapítása, hogy a felperest lelki zaklatás érte, valamint az alperes kötelezése a zaklatás abbahagyására, továbbá a vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbviteli bizottságának 2007. december 14-i határozatát.

A felperes előléptetését mellőző 2007. július 13-i határozat megsemmisítéséről, a 2006. évi értékelő jelentés megsemmisítésére irányuló kereseti kérelemről és a lelki zaklatás címén felhozott nem vagyoni károk megtérítése iránti kereseti kérelemről nem szükséges határozni.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Beruházási Bank viseli saját költségeit és köteles viselni a C. De Nicola részéről az F-55/08., a T-37/10. P. és az F-55/08. RENV. sz. ügyekben felmerült költségeket.

____________

1 HL C 209., 2008.8.15., 73. o.