Language of document :

Dom av personaldomstolen (första avdelningen) av den 11 november 2014 – Carlo De Nicola mot EIB

(Mål F-55/08)(1 )

(Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – EIB:s personal – Bedömning – Rättsstridighet hos överklagandekommitténs beslut – Anledning saknas att döma såvitt avser ansökan om ersättning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: G. Nuvoli och F. Martin, biträdd av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Personalmål – Delvis ogiltigförklaring av ett beslut som meddelats av överklagandekommittén avseende utvärderingen av sökanden för år 2006 och fastställelse av att sökanden är föremål för mobbning samt förpliktelse för svaranden att upphöra med sådant beteende och ersätta sökanden för den materiella och ideella skada denne lidit.

Domslut

Europeiska investeringsbankens överklagandekommittés beslut av den 14 december 2007 ogiltigförklaras.

Anledning saknas att döma såvitt avser de yrkanden som avser ogiltigförklaring av beslutet av den 13 juli 2007 att inte befordra sökanden, de yrkanden som avser ogiltigförklaring av bedömningsrapporten för år 2006 och de yrkanden som avser ersättning av den skada som sökanden anser sig ha lidit på grund av mobbning.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader i målen F-55/08, T-37/10 P och F-55/08 RENV.

____________

(1 ) EUT C 209, 15.8.2008, s.73