Language of document :

Sag anlagt den 9. juni 2008 - Palazzo mod Kommissionen

(Sag F-57/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Armida Palazzo (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels fastslås det, at artikel 4 i bilag VIII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er ugyldig, dels annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse vedrørende beregningen af de pensionsgivende tjenesteår, sagsøgeren har optjent som lokal ansat.

Sagsøgerens påstande

-    Det fastslås, at artikel 4 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er ugyldig.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 24. oktober 2007 vedrørende beregningen af de pensionsgivende tjenesteår, sagsøgeren har optjent som lokal ansat, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________