Language of document :

9. juunil 2008 esitatud hagi - Palazzo versus komisjon

(Kohtuasi F-57/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Armida Palazzo (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tunnistada Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikkel 4 ebaseaduslikuks ja teiseks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus staažilisa arvutamise kohta pensioniõiguste alusel, mis hageja kohaliku töötajana omandas.

Hageja nõuded

Tunnistada Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikkel 4 ebaseaduslikuks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 24. oktoobri 2007. aasta otsus staažilisa arvutamise kohta pensioniõiguste alusel, mis hageja kohaliku töötajana omandas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________