Language of document :

Kanne 9.6.2008 - Palazzo v. komissio

(Asia F-57/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Armida Palazzo (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus, jonka mukaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 4 artikla on todettava lainvastaiseksi, ja toisaalta nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, joka koskee niiden eläkeoikeuksien palvelusvuosihyvityksen laskemista, jotka kantaja saavutti työskennellessään paikallisena toimihenkilönä.

Vaatimukset

On todettava, että Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 4 artikla on lainvastainen

Nimittävän viranomaisen 24.10.2007 tekemä se päätös on kumottava, joka koskee niiden eläkeoikeuksien palvelusvuosihyvityksen laskemista, jotka kantaja saavutti työskennellessään paikallisena toimihenkilönä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________