Language of document :

Acțiune introdusă la 9 iunie 2008 - Palazzo/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-57/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Armida Palazzo (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, declararea nelegalităţii articolului 4 din anexa VIII la Statutul Funcţionarilor Comunităţilor Europene și, pe de altă parte, anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri privind calcularea sporului de ani de plată a contribuţiilor la sistemul de pensii pentru drepturile de pensie dobândite în calitate de agent local.

Concluziile reclamantei

declararea nelegalităţii articolului 4 din anexa VIII la Statutul Funcţionarilor Comunităţilor Europene;

anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri privind calcularea sporului de ani de plată a contribuţiilor la sistemul de pensii pentru drepturile de pensie dobândite în calitate de agent loca;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________