Language of document :

Tožba, vložena 9. junija 2008 - Palazzo proti Komisiji

(Zadeva F-57/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Armida Palazzo (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Na eni strani razglasitev nezakonitosti člena 4 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti in na drugi strani razglasitev ničnosti odločbe OPI o izračunu priznanih anuitet pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila kot lokalna sodelavka.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se nezakonitost člena 4 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti;

Odločba OPI z dne 24. oktobra 2007 o izračunu priznanih anuitet pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila kot lokalna sodelavka, naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________