Language of document :

Žaloba podaná dne 9. června 2008 - De Britto Patricio-Dias v. Komise

(Věc F-56/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), kterým byla zamítnuta žádost žalobce o nárok jeho dětí na primární režim zdravotního pojištění

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ č. R/559/07 ze dne 10. března 2008;

rozhodnout, že jeho děti mají nárok na primární režim zdravotního pojištění;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________