Language of document :

2008. június 9-én benyújtott kereset - De Britto Patricio-Dias kontra Bizottság

(F-56/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes, gyermekei elsődleges rendszer alá történő sorolására irányuló kérelmét elutasító határozatának hatályon kívül helyezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a kinevezésre jogosult hatóság 2008. március 10-i R/559/07. sz. határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a felperes gyermekei az elsődleges rendszer alá tartoznak;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________