Language of document :

Beroep ingesteld op 9 juni 2008 - De Britto Patricio-Dias / Commissie

(Zaak F-56/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende afwijzing van verzoekers verzoek om voor zijn kinderen in aanmerking te kunnen komen voor de hoofdverzekering

Conclusies

besluit nr.°R/559/07 van het TABG van 10 maart 2008 nietig te verklaren;

te verklaren dat verzoekers kinderen in aanmerking komen voor de hoofdverzekering;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

____________