Language of document :

Acțiune introdusă la 9 iunie 2008 - De Britto Patricio-Dias/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-56/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de respingere a cererii reclamantului referitoare la posibilitatea de a beneficia de regimul primar pentru copii săi.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN nr. R/559/07 din 10 martie 2008;

statuarea în sensul că copiii săi beneficiază de regimul primar;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________