Language of document :

Talan väckt den 9 juni 2008 - De Britto Patricio-Dias mot kommissionen

(Mål F-56/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Massaux)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens begäran om att den primära försäkringen ska tillämpas på sökandens barn.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr R/559/07 av den 10 mars 2008,

fastställa att den primära försäkringen är tillämplig på sökandens barn, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________