Language of document :

Žaloba podaná dne 19. června 2008 - Avogadri a další v. Komise

(Věc F-58/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Chiara Avogadri (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, jimiž se stanovují podmínky pracovního poměru žalobců jakožto smluvních nebo dočasných zaměstnanců v rozsahu, v němž je doba trvání nebo prodloužení jejich smlouvy omezena na dobu určitou.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí, jimiž se stanovují podmínky pracovního poměru žalobců v rozsahu, v němž je doba trvání nebo prodloužení jejich smlouvy omezena na dobu určitou;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________