Language of document :

2008. június 19-én benyújtott kereset - Avogadri és társai kontra Bizottság

(F-58/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Chiara Avogadri (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek szerződéses alkalmazottként vagy ideiglenes alkalmazottként való alkalmazására vonatkozó feltételeket megállapító határozatok azon részeinek hatályon kívül helyezése, amelyek a szerződésük időbeli hatályát vagy annak meghosszabbítását határozott időre korlátozzák.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a felperesek alkalmazására vonatkozó feltételeket megállapító határozatok azon részeit, amelyek a szerződésük időbeli hatályát vagy annak meghosszabbítását határozott időre korlátozzák;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________